Tieto- ja viestintätekniikan avaamat uudet mahdollisuudet opetuksessa

Kun itse kävin peruskoulua, tietotekniikan opetus oli olematonta. Ala-asteella Koulustamme löytyi aluksi vain yksi tietokone, jolla teimme alkeellisia englannin tehtäviä. Myöhemmin kouluumme rakennettiin atk-luokka, jota käytettiin kuitenkin aniharvoin. Tietotekniikan käytön kehitys onkin ollut kouluissa huimaa, niin käytännön kokemukseni kuin tieto- ja viestintätekniikan kurssilla kuulemani perusteella.

Mielenkiintoisinta minusta on se, millaisia opetuksen malleja tietotekniikan hyödyntämisen tutkiminen opetuksessa on tuonut. Ennen hyvin opettajalähtöisestä suomalaisesta koulumallista on päätetty siirtyä oppilaslähtöiseen opettamiseen. Kurssilla kuulemani mukaan tähän on päädytty pitkälti tietotekniikan ympärillä tapahtuneen opetuskokeilun(UBIKO) seurauksena. Oppilaat saavat itse asettaa itselleen tavoitteita ja kehittää erilaisia toimintatapoja luovassa ympäristössä. Itse pidän tätä suuntausta todella hyvänä asiana, sillä olen ollut jo jonkin aikaa kiinnostunut tämän suuntaisesta opetusmallista. En ole aikaisemmin ajatellut sen kuitenkaan kytkeytyvän tieto- ja viestintätekniikan välineisiin niinkään selkeästi, vaan pikemminkin antanut ‘normaalissa’ opetuksessa lapsille erilaisia luovia mahdollisuuksia toteuttaa itseään tekemällä itsenäisiä valintoja käytettävien materiaalien suhteen esim. kuvaamataidon tunnilla.

Tieto- ja viestintätekniikan luentojen myötä olen saanut hyvää pohjatietoa alan laitteiden soveltamisesta opetukseen. Erilaiset sovellukset ovat avanneet minulle uusia ajattelumalleja toiminnan suhteen. Esimerkiksi luokkablogit ja internetin sosiaaliset verkostopalvelut mahdollistavat erilaisen kommunikoinnin oppilaiden kanssa. Myös jokaiselle oppilaalle kertyvä oma portfolio kuulosti hyvältä mahdollisuudelta kerätä konkreettista näyttöä oppilaan oppimisprosessista.

Kuulemani ja lukemani perusteella pääasiallisesti tietoteknisen välineistön hyödyntäminen käytännön opetustyössä kulkee vielä kuitenkin lastenkengissä. Koulun kentälle hankitaan paljon hienoja laitteistoja ja ohjelmistoja, mutta käytännössä vain muutamilla opettajilla on todellista tietotaitoa hankittujen resurssien käyttöön. Käytännön työkentällä olen nähnyt joidenkin opettajien hyödyntävän esimerkiksi Smartin teknologiaa suhteellisen hyvinkin, tämäkin toki pääkaupunkiseudulla jossa kyseisen ohjelmiston käyttö oli tullut kyseisessä koulussa käyttöön ensimmäisten joukossa. Kuitenkin iPodien käyttö oli taas puolestaan hyvin alkeellista ja sekavaa, eikä sen hyödyistä osattu ottaa irti niiden mahdollisesti tarjoamia todellisia mahdollisuuksia. Teknologia onkin vyörynyt kouluihin nopeammin kuin jo työssä olevia opettajia on ehditty kouluttaa. Paikoitellen muutos ja uudet laitteistot herättävät jo ajatuksena vastahakoisuutta, varsinkin kun opetussuunnitelmassakaan muutosta ei vielä pakoteta vaan käsketään vain toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Myös vähävaraisten kuntien budjettien vajeet vaikeuttavat osaltaan uuden teknologian tuomista kaikkiin Suomen kouluihin.

Uuden teknologian tuominen kouluihin on lisäksi herättänyt turvallisuuskysymyksiä. Esimerkiksi jatkuvalle Wifi-verkoille altistumisen on joidenkin tutkimusten mukaan todettu vaikuttavan esim. aivojen toimintaan. Nykyisin koulujen minimivarustuksiin luetaan kuuluvaksi langattoman verkon käytön mahdollisuus, joten oppilaat altistuvat säteilylle käytännössä päivittäin. Myös internetissä toimiminen on herättänyt monissa turvallisuuskysymyksiä. Onko turvallista jakaa omia tietojaan ja tuotoksiaan internetissä jo alakouluiältä saakka? Kaikki mitä nettiin laitetaan kuitenkin pysyy siellä ikuisesti, eikä varmuutta kenen käsiin ja miten tietoja käytetään ole olemassa. Jotkut vanhemmat ovatkin kieltäneet esimerkiksi lapsiensa kuvien julkaisemisen internetissä.

Advertisements

2 thoughts on “Tieto- ja viestintätekniikan avaamat uudet mahdollisuudet opetuksessa

  1. Pingback: Luentopäiväkirja 2 | kesenblogi

  2. Pingback: Luentopäiväkirja 2 | Hillan blogi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s